Reklamační řád

Stížnost na obsah článku v právě probíhající aukci

Pokud v průběhu aukce zjisíte, že některý článek porušuje zákony České republiky, či jinak poškozuje Vás a provozovatele serveru Clanky-v-aukci.cz, nebo jiným způsobem porušuje obchodní podmínky služby Clanky-v-aukci.cz, můžete své stížnosti a připomínky sdělit provozovateli po stisku tlačítka "Upozornit na závadný obsah administrátory" v detailu nabízeného článku. Provozovatel serveru Vaši stížnost prověří a v případě prokázání přestupku závadný článek z aukce odstraní. Současně má provozovatel při porušení smluvních podmínek, nebo při zjištění podvodného jednání právo zablokovat účet autora, a to bez jakékoli náhrady.

Stížnost na vydražený článek

Pokud vydavatel po vydražení článku zjistí velké nesrovnalosti mezi zveřejněnými úryvky článku a cílovým dílem, a dojde tak k podezření, že se autor dopustil podvodného jednání, může provozovateli odeslat do tří dnů od vydražení článku svou stížnost pomocí tlačítka "Reklamace vydraženého článku", které je umístěno v detailu článku. Provozovatel stížnost prověří a dojde-li ke shodnému závěru jako reklamující, bude autorovi článku odečtena cena, kterou za článek obdržel a tato bude připsána zpět na účet vydražitele. Současně má provozovatel při porušení smluvních podmínek, nebo při zjištění podvodného jednání právo zablokovat účet autora, a to bez jakékoli náhrady.

Závěrečná ustanovení

Konečné slovo má v případě sporu vždy provozovatel serveru Clanky-v-aukci.cz a jeho rozhodnutí se musí vždy obě strany podvolit. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách Clanky-v-aukci.cz.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. září 2013.