Informace pro vydavatele

Jaké články zde mohu vydražit?

Na aukčním serveru Clanky-v-aukci.cz můžete vydražit texty všeho druhu: povídky, cestopisy, recenze, návody, různé odborné texty, atd. Je pouze na autorech, jaké články do aukcí vloží a nabídnou je tak k prodeji.

Kde mohu vydražené články zveřejnit?

Články, které koupíte v aukci na serveru Clanky-v-aukci.cz prostřednictvím tlačítka Kup teď nebo nejvyšší nabídkou, můžete neomezeně zveřejňovat v jakémkoliv médiu, ať jde o noviny, časopis, e-zin, webové stráky, apd. Koupí článku získáváte všechna práva, která Vás k libovolnému zveřejnění článku opravňují.

Získám vydražením článku také práva ke zveřejnění vložených obrázků?

Zde se musí vydavatel řídit informací "Práva k obrázkům", která je uvedena individuálně u každého článku. Tato informace sděluje vydavateli, zda je autor článku také vlastníkem všech potřebných práv ke vloženým obrázkům, a zda jsou obrázky součastí aukce, nebo zda jsou obrázky uvedeny pouze pro ilustraci, a před samotným zveřejněním musí být nahrazeny.

Musím u článků zveřejnit jméno skutečného autora?

Tento údaj je volbou autora článku, a je uveden individuálně u každého článku na řádku "Uvedení autora". Autor textu může vyžadovat uvedení svého jména, nevyžaduje jej, nebo dává vydavateli naprostou volnost k tomu, aby mohl článek zveřejnit pod libovolným skutečným nebo smyšleným jménem.

V případě, že si autor přeje své jméno uvést, nebo se k tomuto kroku rozhodne vydavatel samovolně, musí být uvedeno veřejné jméno z profilu autora. Pokud by chtěl vydavatel zveřejnit o autorovi více informací, může čerpat z textu "O autorovi" z uživatelského profilu, kde je k dispozici také profilová fotografie autora.

Mohu zasahovat do obsahu vydraženého článku?

Toto závisí na volbě autora, který tuto informaci uvádí u každého svého článku individuálně jako "Možnost změn". Autor může vydavateli povolit jakékoliv úpravy textu tak, aby konečný článek co nejvíce odpovídal požadavkům vydavatele. Může ale také naopak všechny úpravy (kromě gramatické korektury) zakázat. Vydavatel se v tomto musí během aukce a při zveřejnění článku řídit přáním autora článku.

Jak poznám, že je článek kvalitní?

Před samotnou koupí článku nebo před nabídnutím vyšší ceny v aukci se může vydavatel seznámit s úryvky z nabízeného článku a s úryvky dříve prodaných článků stejného autora. V případě, kdy je vydavatel vlastníkem VIP účtu, má u článků, které byly prodány dříve než před jedním měsícem možnost nahlížet do plného znění těchto článků. Vydavatel si tak může udělat jasnou představu o stylu a kvalitě psaní daného autora. Jako další ukazatel kvality autora slouží jeho hodnocení a komentáře.

Kdo vkládá hodnocení k jednotlivým autorům?

Hodnocení autorů probíhá po prodeji článků, kdy má vydavatel právo ohodnotit vydražený článek. Majitelé VIP účtů, kteří mají k dispozici možnost prohlížet měsíc po prodeji články v jejich plném znění, mohou tyto články také ohodnotit. Hodnocení uvedené u autorů je pak průměrnou hodnotou hodnocení jejich prodaných článků.

Mohu reklamovat vydražený článek?

Pokud po aukci zjistíte, že článek porušuje obchodní pravidla serveru Clanky-v-aukci.cz, například tím, že se je jedná o plagiát, nebo že byl článek již dříve zveřejněn na jiném místě, máte právo článek reklamovat podle reklamačního řádu.